Furca, ontdek talent voor duurzame inzetbaarheid.

Trainingen en trajecten

Furca focust
op talent

Furca biedt ondersteuning en begeleiding aan kwetsbare doelgroepen om de eigen zelfredzaamheid te vergroten. Samen met onze deelnemers zetten wij in op innerlijke kracht en intrinsieke motivatie. Dit doen wij door gebruik te maken van verschillende soorten begeleidingstrajecten, zowel in groepen als één-op-één begeleiding.

Voor gemeenten

Furca coacht en begeleidt vanuit een persoonlijke benadering mensen naar meer zelfredzaamheid en een betere participatie binnen onze samenleving.

Voor bedrijven

Vergroot het werkgeluk door de ambities bij uw medewerkers te ontdekken en het onbenut talent meer te benutten.

Voor deelnemers

Ontdek je talenten en mogelijkheden. Bij Furca gaan we op zoek naar jouw talenten en hoe je dit inzet.

Iedereen bezit talent

Onze medewerkers hebben jarenlange ervaring met het begeleiden van kwetsbare doelgroepen en spreken de taal van de deelnemers.

Iedereen heeft talent. Furca focust zich op dit talent en leert deelnemers dit talent te ontdekken en in te zetten.  

Voor bedrijven en semi-overheid

Trainingen en trajecten

Furca biedt verschillende diensten aan met focus op het vergroten van zelfredzaamheid, zelfbeschikkingen en activering.

De trajecten die wij aanbieden zijn gericht op talentontwikkeling. De modules Inburgering zijn gericht op de Wet Inburgering 2021.

Getting Started

Binnen ieder traject talentontwikkeling starten we met het in kaart brengen van Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik.

Kom tot bloei

Het traject “Kom tot bloei” is een programma gericht op het vergroten van de innerlijke leiderschap (empowerment) van deelnemers.

Ontwikkeltraject

Tijdens het ontwikkeltraject worden deelnemers meegenomen en begeleidt naar een opleiding binnen verschillende sectoren.

Ontwikkeladvies

Het ontwikkeladvies is voor mensen die een (vervolg)stap willen zetten, maar nog niet weten in welke richting.

Jobcoaching

Onze jobcoaches begeleiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden en behouden van een baan.

Inburgering

Sinds 2018 verzorgt Furca voor diverse gemeenten trainingen in het kader van inburgering en arbeidsmarkttoeleiding. Vanaf 1 januari 2022 is de regie op de inburgering terug bij de gemeenten.

Om inburgeraars te begeleiden bij het inburgeringsproces biedt Furca verschillende modules aan. Furca biedt deze modules zowel aan nieuwe inburgeraars als aan de zogenaamde ondertussengroep. De trainingen worden aangeboden in kleine groepen, zodat er voldoende ruimte is voor interactie binnen de groep. Furca werkt met trainers die ook verschillende talen spreken.

Furca werkt samen met:

“Maatwerk staat voorop bij Furca. Furca heeft veel kennis binnen het sociaal domein en denkt mee in oplossingen. Furca heeft veel ervaring in culturele verschillen en zet deze kennis in om samen met verschillende partijen tot maatwerk en concrete oplossingen te komen. ”

Coen, klantmanager Veenendaal

“Furca heeft de deelnemers begeleid en ondersteund om te starten bij hun (eerste) baan en bij alle zaken die nieuw op hen afkomt. Hierdoor konden wij ons richten op de begeleiding op de werkvloer. ”

Mascha, QuaRijn

Meer weten over een traject of training?